W dniu 9 lipca 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. mazowieckiego wyniosła 11 400 000,00 zł; (jedenaście milionów czterysta tysięcy tysięcy złotych).
Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy miał trafić do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. mazowieckiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Wójt Gminy Jakubów po przeprowadzeniu analizy potrzeb wśród jednostek z terenu gminy złożył przedmiotowy wniosek w dniu 18 lipca 2018 roku. Pozytywna weryfikacja złożonych dokumentów poskutkowała podpisaniem umowy w dniu 29 sierpnia 2018 roku i jednoczesnym przyznaniem dotacji celowej w kwocie 50 352,00 zł.

Realizacja zadań wynikających z umowy miała odbyć sie w terminie od 3 września do 2 listopada 2018 roku. W tym czasie Wójt wystąpił z zapytaniem cenowym do poszczególnych firm specjalizujących się w zaopatrywaniu jednostek osp w określony sprzęt. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Firma CZARMED oraz Filia ZOSP RP w Siedlcach, której oferta zawierała korzystniejsze warunki zakupu.

Po wyłonieniu dogodniejszej oferty w dniu 21.09.2018 roku podpisano umowę na zakup sprzętu w kwocie 47 540,11 zł. Gmina zabezpieczyła środki na pokrycie 1% powyższej sumy tj. 475,40 złotych.

SPRZĘT ZAKUPIONY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
1. defibrylator PHILIPS Heart Start FRx z baterią, elektrodami i zestawem ratowniczym – 1 szt, cylinder rozpierający Luksas R422 wraz z końcówkami wymiennymi oraz zestaw oświetleniowy Rals 9460C – 1 szt. o łącznej wartości 38 028,30 zł. z przeznaczeniem dla OSP Jakubów
2. zbijak do szyb hartowanych – 1 szt. oraz latarka akumulatorowa Peli 3315R, Led Atex Z1 – 1 szt. o łącznej wartości 674,00 zł brutto z przeznaczeniem dla OSP Jędrzejów Nowy
3. agregat prądotwórczy , jednofazowy, 5kVA Endress ESE 6000 – 2 szt. o łącznej wartości 7 945,80 zł brutto z przeznaczeniem dla OSP Łaziska i OSP Mistów
4. bosak dielektryczny Nupla – 1 szt., nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 szt. oraz zbijak do szyb hartowanych – 1 szt. o łącznej wartości 892,00 zł brutto z przeznaczeniem dla OSP Wiśniew

Sprzęt został przekazany poszczególnym jednostkom w dniu 31.10.2018 roku.

Accessibility