3 lipca 2020 roku, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie w obecności Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – członka zarządu Województwa Mazowieckiego, Hanny Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów oraz Rafał Królak – Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jakubowie zostały przekazane środki ochrony do przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w formie darowizny od Województwa Mazowieckiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie włączonej do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Pani Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu Województwa Mazowieckiego podkreśliła, że w związku z epidemią wywołaną koronawirusem samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 8 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19. Dodała, że obecnie praca strażaków wymaga nie tylko profesjonalnego sprzętu czy zaangażowania, ale przede wszystkim zachowania wszelkich procedur, sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i osób, którym pomagają.
W skład zestawu środków ochrony przeznaczonego dla jednej jednostki OSP KSRG wchodzą:
• maseczki jednorazowe -150 szt.,
• kombinezony jednorazowe – 15 szt.,
• rękawice jednorazowe – 400 par,
• komplety ubrań specjalnych wraz z hełmem i goglami – 4 komplety,
• worki na odpady czerwone – 20 szt.,
• płyn do dezynfekcji- 10 litrów.
Wartość zestawu wynosi 13 804,44 zł.

Opracowała
A.Gogol

Accessibility