1. Cel:

Celem turnieju jest:

–  popularyzacja tenisa stołowego w środowisku gminnym;

– aktywne spędzanie czasu wolnego;

– integracja mieszkańców gminy Jakubów.

 1. Termin i miejsce:

Zawody zostaną  rozegrane w dniu 24 marca 2019 roku w hali sportowej przy  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie o godzinie 1100.   Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 marca 2019 roku.

 1. Kategorie wiekowe:
 2. a) grupy wiekowe:

Gr. 1 –  dziewczęta klasy  IV i młodsze

Gr. 2 –  chłopcy- klasy  IV  i  młodsze

Gr. 3 –  dziewczęta –  klasy  V-VI

Gr. 4 – chłopcy – klasy  V-VI

Gr. 5 –  dziewczęta – klasy   VII -VIII  i  gimnazjum

Gr. 6 –  chłopcy- klasy  VII-VIII  i  gimnazjum

Gr. 7 –  dorośli mężczyźni

Gr. 8 – dorosłe kobiety

 1. b) do rozegrania danej gry w kategorii wymagane jest zgłoszenie minimum PIĘCIU uczestników.
 2. System rozgrywek i przepisy gry:
 3. a) do dnia 19 marca 2019 roku zobowiązuje się szkoły z terenu gminy do przeprowadzenia rozgrywek w każdej z placówek w poszczególnych grupach wiekowych w celu wyłonienia maksymalnie do czterech osób w każdej grupie wiekowej i zgłoszenia ich do Urzędu Gminy,
 4. b) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych;
 5. c) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.;
 6. d) turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym zgodnie z przepisami ITTF,
 7. Zgłoszenia i losowanie:
 8. a) zgłoszenie chęci uczestnictwa należy dokonać w szkołach (uczniowie), natomiast osoby dorosłe w Urzędzie Gminy u Bogusława Dziedzica (600 056421) lub P.  Krystyny Bartnickiej   (25 75 79 190)
 9. b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w terminie podanym w komunikacie tj. w dniu rozgrywek;
 10. c) losowanie odbędzie się w dniu turnieju.
 11. Warunki uczestnictwa:
 12. a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),
 13. b) dobry stan zdrowia.
 14. Organizator zapewnia:
 15. a) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
 16. b) nagrody w postaci statuetek, dyplomów,
 17. c) poczęstunek
 18. Uwagi końcowe
 19. a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy

zgłoszeń;

 1. b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 2. c) na terenie hali sportowej, (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia.

 

 

 

 

Telefon kontaktowy:

 1. Bogusław Dziedzic (25) 75 79 110 ;  600 056 421
 2. Krystyna Bartnicka  (25) 75 79 190

 

 

 

 

Accessibility