naglowek

W sobotę –  23 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie odbył się I Konkurs Recytatorski „Seniorzy Pamiętają… wiersz z mojego dzieciństwa”.  Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Jakubów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz Koło Seniorów Mistów.  Konkurs Patronatem objęli: Starosta Miński oraz Wydawca Tygodnika „Co słychać?”.

Celem konkursu było: ożywienie wspomnień oraz upamiętnienie wierszy z czasów dziecięcych; wzmocnienie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego; doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów; inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze; integracja mieszkańców Powiatu Mińskiego – członków Kół Seniorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie otrzymaliśmy od Kół Seniorów z terenu Gminy Jakubów: z Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz z Gminy Dębe Wielkie, Cegłów, Mrozy, Mińsk Mazowiecki – koło Miejskie oraz Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim.

Uczestnicy konkursu występowali według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów  w drodze losowania.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało Jury w składzie:

  1. Joanna Janicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Przewodnicząca Jury
  2. Hanna Markowska – Radna Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, Animatorka kultury
  3. Małgorzata Laskowska – nauczyciel, pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, działająca w Stowarzyszeniu „Koniczynka”, Organizatorka konkursu Gawęd „O czym szumią mazowieckie wierzby”.

Jury przy ocenie wzięło  pod uwagę: dobór repertuaru; interpretację utworu; stopień pamięciowego opanowania tekstu; kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, szerokie umiejętności literackie oraz wrażliwość na piękno polskiej poezji. Wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. I miejsce zajęła P. Henryka Rechnio z Koła Seniorów z Mrozów za recytację wiersza „Stefek Burczymucha”, II miejsce zajęła P. Teresa Szypowska z Koła Seniorów z Mińska Mazowieckiego za recytację wiersza „Babunia”, III miejsce zajęła P. Zofia Fortuna z Koła Seniorów z Mistowa za recytację „Pani Twardowskiej”. Wyróżnienia zdobyły: P. Hanna Wocial z Koła Seniorów z Mistowa za recytację Inwokacji  „Pana Tadeusza” oraz P. Teresa Moczydłowska z Koła Seniorów z Mrozów za recytację wiersza „Paweł i Gaweł”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz książkowe nagrody pocieszenia.

W związku z tym, że konkurs odbył się jeszcze w okresie bożonarodzeniowym,  podczas konkursu goście wysłuchali przepięknych kolęd przygotowanych przez najmłodszych – uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie w Mistowie.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom gorące napoje oraz słodki poczęstunek.
Na zakończenie Koło Seniorów z Mistowa zaprezentowało przedstawienie pt.: „Wesele wiejskie”.  Publiczność za wspaniały występ nagrodziła aktorów gromkimi brawami.
Wszyscy zebrani żywili ogromną nadzieję na kolejne edycje konkursu.

Accessibility