Dnia 10 lipca 2016 roku na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Jędrzejowie Nowym rozegrano „II Turniej Sołectw Gminy Jakubów” o puchar Wójta oraz nagrodę pieniężną.

Turniej rozpoczęło oficjalne powitanie zebranych przez P. Wójt, następnie przed gośćmi wystąpiła z koncertem Gminna Orkiestra Dęta, której przewodniczył P. Janusz Sadoch.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje czterech  sołectw: Jędrzejowa Nowego, Szczytnika, Wiśniewa i  Łazisk.

Sołectwa startowały w trzech etapach konkursu: pierwszym – paradzie stoisk połączonej   z konkursem kulinarnym, drugim – konkurencje sprawnościowe oraz trzecim – konkurencja muzyczna.

W Jury zasiedli:

  1. Dla parady stoisk i konkursu kulinarnego: P. Ewa Wąsowska, P. Paulina Górna, P. Anna Kalata;
  2. Dla konkurencji muzycznej: P. Hanna Markowska, P. Jolanta Kowalczyk, P. Zofia Kowalska;
  3. Dla konkurencji sprawnościowych: P. Bogusław Dziedzic, P. Jacek Biaduń, P. Piotr Jaguścik.

Dziesięcioosobowe drużyny zmierzyły się w następujących konkurencjach sprawnościowych: wyścig z przenoszeniem ziemniaków, wyścig sołtysów, bieg w workach, bieg z workiem ziemniaków, slalom z oponą samochodową, kręgle, bieg z wodą, strzały piłką do minibramki, rzut ziemniakiem do wiadra oraz dmuchanie balonów. Walka do ostatniej konkurencji była bardzo zacięta. Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich sołectw.

Dodatkową konkurencją, poza ogólną punktacją, było przeciąganie liny. Zwycięzcą zostało sołectwo Wiśniew, które w nagrodę otrzymało „worek piwa”.

Po podsumowaniu punktowych wyników wszystkich konkurencji sprawnościowych  pierwsze miejsce zajęło sołectwo  Wiśniew, miejsce drugie – Jędrzejów Nowy, miejsce trzecie – Szczytnik, miejsce czwarte – Łaziska. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

W konkurencji muzycznej pierwsze miejsce zajęło sołectwo Jędrzejów Nowy, miejsce drugie – Wiśniew, miejsce trzecie – Szczytnik, miejsce czwarte – Łaziska. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.

Dodatkowo każde sołectwo zaprezentowało paradne stoisko z potrawami tradycyjnymi i regionalnymi, związanymi z wybranym przez siebie miastem Polski. Stoisko to podlegało odrębnej ocenie konkursowej. Zwycięzcami w tym konkursie zostali: pierwsze miejsce zajęło sołectwo Jędrzejów Nowy, miejsce drugie – Wiśniew, miejsce trzecie – Łaziska, miejsce czwarte – Szczytnik. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, oraz nagrody pieniężne w kwocie odpowiednio: 400,00 zł, 300,00 zł, 200,00 zł i 100,00 zł. .

Po wszystkich konkurencjach, w ogólnej klasyfikacji w II Turnieju Sołectw Gminy Jakubów zwyciężyło sołectwo Wiśniew, które otrzymało puchar i nagrodę pieniężną w kwocie 2 000,00 zł. Za zajęcie II, III i IV miejsca sołectwa otrzymały odpowiednio Jędrzejów Nowy – 1 000,00 zł,  Szczytnik – 500,00 zł i Łaziska – 250,00 zł.

Nad bezpieczeństwem uczestników oraz gości w zorganizowanym przez organizatorów punkcie medycznym, czuwała P. Joanna Wiktorowicz. Profesjonalne nagłośnienie zapewnili P. Dariusz Domański i Michał Osica, zaś pyszną grochówkę dla wszystkich zawodników oraz gości przygotowały kucharki ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

W trakcie imprezy dodatkowe atrakcje, tj. wesołe miasteczko, lody i wata cukrowa   przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim drużynom  dziękujemy za udział, a kibicom za motywowanie zawodników i zagrzewanie do walki.

PUNKTACJA KOŃCOWA

„II Turnieju Sołectw Gminy Jakubów”

 

Lp. NAZWA DRUŻYNY P U N K T A C J A RAZEM
Parada stoisk i konkurs  kulinarny Konkurencja muzyczna Konkurencje sprawnościowe
1 Szczytnik 7 10 33 50
III miejsce
2 Łaziska 8 8 25 41
IV miejsce
3 Jędrzejów Nowy 10 15 34 59
II miejsce
4 Wiśniew 9 14 39 62
Zwycięzca Turnieju

Opracowała
Marta Klukowska

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }