Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

19 lipca 2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie odbył się niezapomniany koncert Niemieckiej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzyków pod nazwą „Harmonie… Lottstetten”, liczącej ponad   40 członków. Orkiestrze tej przewodniczyła Pani Brigitt Russ. Na profesjonalnie przygotowanej scenie wystąpiła również Gminna Orkiestra Dęta w Jakubowie, pod batutą Pana Janusza Sadocha.

Koncert zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów, a odbył się on w ramach zadania publicznego pn. „Jakubowskie spotkania z kulturą”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Koncert był przekrojem twórczości Orkiestry i obejmował tradycyjną muzykę niemiecką. Goście zaprezentowali zebranym również utwory wykonane na rogu alpejskim (Alphorn). Koncert orkiestr uświetniły występy jakubowskich mażoretek pod przewodnictwem Pani Honoraty Grudzień. Dziewczynki zatańczyły układy choreograficzne do marszów Radeckiego, Barcelona i Juwentus.

Koncert ten rozpoczął współpracę obu orkiestr. Podczas występu zostało podpisane stosowne porozumienie przez Panią Wójt Hannę Wocial a Panią Brigitt Russ. Rozpoczęło ono owocną współpracę, którą zapoczątkowało symboliczne przekazanie mundurów orkiestrze jakubowskiej przez orkiestrę zaproszoną.

W ramach podziękowania za przepiękną muzykę wszyscy Członkowie Niemieckiej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzyków pod nazwą „Harmonie… Lottstetten”  otrzymali od Organizatora pamiątkowe gadżety promocyjne związane z naszym regionem, aby promować Mazowsze nie tylko w kraju, ale i za granicą.

 

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Koordynator zadania

Accessibility