Bieżący rok jest dla nas Polaków bardzo wyjątkowy. Obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza mała ojczyzna również włączyła się w obchody uczczenia tego jakże ważnego jubileuszu.

W Jakubowie ten szczególny dzień upamiętniliśmy przemarszem niepodległościowym ulicami Jakubowa w dniu 9 listopada. Uroczystość zorganizowały wójt gminy Jakubów, szkoła podstawowa w Jakubowie oraz biblioteka gminna. Uczestniczyli w niej licznie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy gminy. Złożono kwiaty pod głazem upamiętniającym postać Teofila Zawadzkiego – dawnego kierownika szkoły, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., tablicą pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz przy pomniku bohaterów poległych w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1920. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście odsłonięto tablicę z opisem historii Jakubowa.

Drugą część obchodów wypełnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów jakubowskiej szkoły, orkiestry gminnej oraz chóru Serenada. Nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursów patriotycznych zorganizowanych przez wójta gminy i bibliotekę publiczną, któremu towarzyszyła wystawa prac konkursowych oraz promocja okolicznościowej publikacji „Droga do niepodległości”.

Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był okazją do zadumy nad historią naszej ojczyzny i refleksji na temat przyszłości.

Accessibility