Dnia 26 lutego 2017 roku na hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie rozegrano „I Turniej Sołtysów Gmin: Jakubów, Dobre, Stanisławów”. Zgłoszone drużyny Sołtysów walczyły  o puchar i nagrodę pieniężną. Turniej rozpoczęło oficjalne powitanie zebranych gości przez gospodynię tegorocznego Turnieju, czyli Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów.

W kolejnych latach gospodarzami i głównymi organizatorami Turnieju będą: Gmina Dobre, następnie Gmina Stanisławów. Korzystając z okazji i w związku ze zbliżającym się Dniem Sołtysa, który przypada na 11 marca, P. Wójt złożyła zebranym sołtysom słowa uznania za ciężką pracę na rzecz swoich środowisk, życzyła dążenia do realizacji zamierzonych celów. Podziękowała również za efektywną współpracę z samorządem i za zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.

Do rywalizacji turniejowych przystąpiły reprezentacje trzech gmin: Jakubowa – drużyna  o nazwie „Jakubów to my”, z Dobrego wystąpili „Dobrzanie” oraz drużyna Sołtysów ze Stanisławowa na czele z Panią Małgorzatą Komudą.

Sołtysi rozpoczęli zmagania od ukazania swoich talentów wokalnych. Każda  drużyna przygotowała autorską piosenkę, pisząc do niej wyjątkowe i unikatowe teksty o swojej gminie.

Sędziami wydarzenia byli: P. Bogusław Dziedzic – jako sędzia główny, p. Jacek Biaduń i p. Zbigniew Marusa, jako sędziowie pomocniczy.

Pięcioosobowe drużyny zmierzyły się w następujących konkurencjach sprawnościowych: niesienie kobiety sołtysa w kocu, slalom z hula hop, skoki na skakance w gumowcach, konkurencja odbijania paletką piłeczki do ping-ponga. Jako konkurencje rozrywkowe wskazano jedzenie pączków na czas oraz picie soku z butelki ze smoczkiem. Konkurencją dodatkową kończącą zmagania konkursowe było liczenie podatku na czas, czyli policzenie określonej kwoty bardzo drobnych monet w jak najkrótszym czasie i podanie prawidłowej ich ilości.  Walka do ostatniej konkurencji była bardzo zacięta. Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich sołectw.

Po podsumowaniu punktowych wyników wszystkich konkurencji  I miejsce zajęła drużyna Sołtysów Gminy Jakubów, II miejsce – Sołtysi Gminy Dobre oraz III – drużyna ze Stanisławowa. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy puchar, dyplom oraz talon w kwocie 1000 zł. Kolejno uplasowane drużyny otrzymały statuetki, dyplomy i odpowiednio –  talony w kwocie 750 zł i 500 zł. Talony do realizacji dla Sołtysów były w kasach poszczególnych Urzędów Gmin.

Nad częścią organizacyjną całego Turnieju czuwali pracownicy Urzędu Gminy Jakubów. Profesjonalne nagłośnienie podczas zmagań, a następnie podczas zabawy tanecznej zapewnił P. Mariusz Rosłoński, zaś pyszną zupę dla wszystkich zawodników oraz gości przygotowały kucharki ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

Opracowała:
 Joanna Żyłkowska

PROTOKÓŁ PUNKTACJI KOŃCOWEJ
„I Turnieju Sołtysów Gmin: Jakubów, Dobre, Stanisławów”

Lp. NAZWA konkurencji DRUŻYNA
JAKUBÓW DOBRE STANISŁAWÓW
1 KONKURENCJA MUZYCZNA 4 5 4
 2 NIESIENIE KOBIETY W KOCU 4 5 3
 3 SLALOM Z HULA HOP 4 5 3
 4 SKOKI NA SKAKANCE 5 3 4
 5 ODBIJANIE PALETKĄ 5 4 3
 6 JEDZENIE PĄCZKÓW 5 5 5
 7 PICIE SOKU 5 4 3
 8 ZBIERANIE PODATKU NA CZAS 0 0 5
        Razem: 32 31 30
Accessibility