Po raz piąty już w Gminie Jakubów Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial zorganizowała wigilię gminną z koncertem kolęd. Tym razem odbyła się ona w niedzielę 20 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00 na placu przed Urzędem Gminy Jakubów. W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracownicy Urzędu, księża, goście zaproszeni spoza terenu naszej gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą pod przewodnictwem księdza Mirosława Tempczyka – Proboszcza Parafii p.w. Św. Anny w Jakubowie oraz Ojca Krzysztofa Charańczuka – Proboszcza Parafii w Mistowie oraz tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem przez zebranych. Następnie p. Wójt i p. Przewodniczący Rady Gminy Jakubów złożyli zebranym życzenia bożonarodzeniowe, do których przyłączyli się inni zebrani. Tradycyjne życzenia i upominek świąteczny przekazał na ręce p. Wójt – przedstawiciel p. Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP. Część artystyczną spotkania rozpoczęły dzieci z Zespołu taneczno-wokalnego Jakubowiacy pod muzyczną batutą p. Zofii Kowalskiej. Spotkanie było dobrą okazją do finalnego zakończenia konkursu ekologicznego pod nazwą „Młodzi ekostrażnicy w Gminie Jakubów” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I tak w związku z tym rozstały wręczone nagrody dla dzieci, które zdobyły czołowe miejsca w tym konkursie oraz zbiorowe dla szkół z terenu naszej gminy, które brały w nim udział. Koncert kolęd rozpoczęli radni, a za nimi sołtysi i pracownicy Urzędu. Na zakończenie P. Wójt zaprosiła wszytkach zebranych do tradycyjnego kosztowania potraw wigilijnych, przygotowanych przez lokalne gospodynie.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor UG

Accessibility