Szanowni Państwo, jeżeli mieszkacie w naszej Gminie i zależy Wam na jej rozwoju, podniesieniu komfortu życia i jakości usług publicznych oraz zwiększeniu dochodów budżetowych bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych, wskażcie w Urzędzie Skarbowym Gminę Jakubów jako miejsce zamieszkania.

37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powraca do ich miejsca zamieszkania – przekazywane jest z budżetu państwa do budżetu gminy, w której mieszkają.

Te środki finansowe stanowią drugą pozycję (po subwencji ogólnej) w skali dochodów naszej gminy. W 2016 roku jest to kwota ponad 6,5 mln. złotych (ok. 15% dochodów gminy), podczas gdy dochody z podatków gminnych wyniosły ok. 3,6 mln. złotych. Ta kwota może być znacznie wyższa – zależy to tylko od Państwa dobrej woli!

Dlatego apelujemy.

Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami naszej Gminy (a nie jesteście tutaj zameldowani), to prosimy o wskazywanie faktycznego miejsca zamieszkania w Gminie Jakubów w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). Wtedy udziały w podatku dochodowym od Państwa dochodów będą przekazywane do Gminy Jakubów, a nie jak dotąd do Gminy w której jesteście zameldowani, a nie mieszkacie tam.

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Jakubów obsługuje Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki mający swoją siedzibę przy ul. Szczecińskiej 2 w Mińsku Mazowieckim.

Jak to zrobić?

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane jako podatnicy VAT) to na formularzu PIT rocznym należy wpisać:

  • W części A – Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki.
  • W części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Jakubów.


Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce zamieszkania w Gminie Jakubów poza okresem rocznego rozliczenia, należy wypełnić formularz ZAP-3, który służy do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (jeżeli jest inne niż adres stałego zameldowania) lub numeru konta bankowego. Urzędy Skarbowe posiadają dostęp do rejestru państwowego PESEL, więc o zmianie innych danych osobowych nie musimy ich informować.

Proszę pamiętać, by o zmianie urzędu skarbowego
powiadomić pracodawcę.

Pozostali podatnicy (prowadzący działalność gospodarczą) mają obowiązek poinformować o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Wymaga to złożenia (w zależności od ich statusu ewidencyjnego) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zgłoszenia aktualizacyjnego muszą dokonać w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu.

Załącznik:

ZAP_3

Accessibility