Wójt Gminy Jakubów gorąco zachęca wszystkie osoby, które zamieszkują na terenie gminy Jakubów, a mają inny adres zameldowania, do składania zeznań PIT w miejscu zamieszkania. Uzyskany w ten sposób dochód pozwoli realizować więcej kluczowych inwestycji i rozwijać usługi poprawiające jakość życia naszej Małej Ojczyzny.

Zgodnie z prawem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Aby powiadomić Urząd Skarbowy o nowym adresie zamieszkania, należy wpisać go w zeznaniu PIT (część B) bądź złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3, dostępnym na stronie internetowej gminy Jakubów. Zeznanie PIT i zgłoszenie ZAP-3 składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla aktualnego adresu zamieszkania. Zgłoszenie ZAP-3 można składać niezależnie od terminu złożenia zeznania PIT.

Załączniki:

ZAP-3

Accessibility