W okresie 01.01.2016 r. – 02.05.2016 r. urzędy skarbowe przeprowadzają kolejną akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatku liniowego składają: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2016 r. – 02.05.2016 r.
Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2 w godzinach:

w poniedziałki 7:30 – 18:00
wtorki, środy i czwartki piątki  7:30 – 15:30

Centrum obsługi :

Stanowisko Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – Wsparcie podatnika: przyjmowanie zeznań podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, wydawanie formularzy zeznań podatkowych i załączników
Zachęcamy do składania zeznań podatkowych za 2015 r. na formularzach PIT-28,       PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 drogą elektroniczną bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Interaktywne formularze, instrukcja i niezbędne narzędzia są dostępne na stronie internetowej    www.e-deklaracje.gov.pl

Dodatkowo informujemy, iż w siedzibie Urzędu w obrębie Sali obsługi udostępniono e-Stanowiska  dla podatników do samodzielnego wysłania zeznań rocznych i innych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Kwoty do zapłaty wynikające z rozliczenia rocznego można wpłacać bez opłaty bankowej we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
Wpłacający winien podać tytuł wpłaty i rodzaj formularza – np. ” Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r. – PIT-37″
Zwroty podatku w kasie będą dokonywane tylko w jednym oddziale Banku, tj. w Mińsku Mazowieckim, ul. 11- Listopada 12.

Informacje telefoniczne dot. rozliczenia rocznego udzielane są pod numerami telefonów:

(25) 759-51-40 – dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
(25) 759-51-75, (25) 759-51-78, – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Załączniki:
spotkanie dla podatników
Dzień Otwarty 16 04 2016 – komunikat na stronę www
dzień otwarty

Accessibility