13 maja 2020 roku, w ramach Rządowego Programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dotarło do nas 21 laptopów wraz z programem operacyjnym, pakietem MS Office i oprogramowaniem antywirusowym, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Jakubów w związku z prowadzonym przez nie zdalnym nauczaniem. Gmina Jakubów otrzymała na ten cel kwotę 60 tys. zł, a zakupiony sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”.

Gmina Jakubów złożyła kolejny wniosek w ramach Rządowego Programu – „Zdalna Szkoła+”, w którym do dyspozycji ma przydzieloną kwotę 75 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zdalnego nauczania.

Opracowała: M.Krusiewicz

Accessibility