Sołectwo Ludwinów, gmina Jakubów zajęło III miejsce w I edycji etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Konkurs zorganizowany został w celu promocji idei funduszu sołeckiego i skierowany był do sołectw z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010-2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Warunkiem udziału w konkursie było prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dnia 4 grudnia 2018 roku.

Sołectwo Ludwinów 3 grudnia 2018 roku zgłosiło do konkursu projekt zrealizowany w 2018 roku, pt. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku”, finansowany w ramach funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Za zajęcie III miejsca w przedmiotowym konkursie Sołectwo Ludwinów otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa.

Accessibility