Sołectwo Ludwinów, gmina Jakubów, zajmując I miejsce, zwyciężyło w trzeciej edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2019, ogłoszonym przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (BR KSOW), pod patronatem P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Konkurs został organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs adresowany był do sołectw działających w województwie mazowieckim, a każda gmina miała prawo zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Jednym z wymogów regulaminowych konkursu było udokumentowanie aktywności, kreatywności, integracji i wspólnie dokonanych inicjatyw w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zrealizowane działania.
Do dnia 2 sierpnia 2019 roku do Komisji Konkursowej wpłynęły 22 zgłoszenia. Na podstawie przyznanych punktów, po przeprowadzeniu dyskusji, Komisja podjęła decyzję
o przyznaniu 6 lokat w konkursie oraz 6 wyróżnień dokonując podziału nagród finansowych.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 29 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wśród laureatów znalazły się następujące sołectwa:
I miejsce – Ludwinów, gmina Jakubów, powiat miński – nagroda finansowa: 8 tys. zł;
II miejsce – Obierwia, gmina Lelis, powiat ostrołęcki – nagroda finansowa: 6 tys. zł;
III miejsce – Helenów, gmina Wiśniew, powiat siedlecki – nagroda finansowa: 4 tys. zł;
IV miejsce – Dziecinów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki – nagroda finansowa: 2,5 tys. zł;
V miejsce – Łoś, gmina Prażmów, powiat piaseczyński – nagroda finansowa: 2 tys. zł;
VI miejsce – Psucin, gmina Nasielsk, powiat nowodworski – nagroda finansowa:1,5 tys. zł.

Komisja przyznała wyróżnienia sześciu sołectwom:
1. Nadułki, gmina Bulkowo, powiat płocki;
2. Budel, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński;
3. Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki;
4. Przystałowice Duże, gmina Klwów, powiat przysuski;
5. Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat ostrołęcki;
6. Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki.
przyznając nagrody finansowe w wysokości po 1 000,00 zł każda.

Komisja zarekomendowała również BR KSOW zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli wszystkich uczestników Konkursu (jako nagroda dodatkowa).

Symboliczny bon o wartości 8 000,00 zł dla Ludwinowa z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odebrały: P. Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy Jakubów, P. Marta Krusiewicz – Sołtys Sołectwa Ludwinów oraz P. Wanda Dąbroś – Radna Rady Gminy Jakubów dla Sołectwa Ludwinów.
Przegląd piosenki ludowej, warsztaty kulinarne, warsztaty wokalne, zawody sportowo-pożarnicze, budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, spotkania wigilijne, święta ludowe, kulturalne, strażackie i patriotyczne, udział w turnieju sołectw, akcje sprzątania świata, rajdy rowerowe, wytyczony szlak rowerowy z pamiątkową tablicą informacyjną, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to tylko niektóre z działań i osiągnięć świadczących o aktywności społeczności lokalnej Ludwinowa.
Mieszkańcy na czele z Sołtysem, Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wspierani, inspirowani i motywowani przez Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów nie spoczywają na laurach i już planują kolejne inicjatywy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych działań
i zamierzeń.

Accessibility