Sołectwo Ludwinów, gmina Jakubów zdobyło wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2018, ogłoszonym przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Konkurs adresowany był do sołectw działających w województwie mazowieckim, a każda gmina miała prawo zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Jednym z wymogów regulaminowych konkursu było udokumentowanie aktywności, kreatywności, integracji i wspólnie dokonanych inicjatyw w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zrealizowane działania.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 30 sierpnia 2018 roku w Zegrzu na XII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród laureatów znalazły się następujące sołectwa:

  • I miejsce i nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł zdobyło Sołectwo Stanisławice (gmina Kozienice);
  • II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł zdobyło Sołectwo Cieksyn (gmina Nasielsk);
  • III miejsce i nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł zdobyło Sołectwo Skubianka (gmina Serock).

Komisja przyznała wyróżnienia sześciu sołectwom:
1. Aleksandrowo, gmina Lelis;
2. Bończa, gmina Warka;
3. Golejewo, gmina Gozdowo;
4. Ludwinów, gmina Jakubów;
5. Pogroszyn, gmina Wieniawa;
6. Równe, gmina Strachówka;
przyznając nagrody finansowe w wysokości po 750 zł każda.

Symboliczny czek dla Ludwinowa z rąk Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej odebrała P. Marzanna Kosieradzka – Radna Rady Gminy Jakubów, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Oświaty.

Przegląd piosenki ludowej, warsztaty kulinarne, warsztaty wokalne, zawody sportowo-pożarnicze, budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, spotkania wigilijne, rajdy rowerowe oraz szlak rowerowy to tylko niektóre z działań i osiągnięć świadczących
o aktywności społeczności lokalnej Ludwinowa. Mieszkańcy na czele z Sołtysem, Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wspierani, inspirowani i motywowani przez Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów nie spoczywają na laurach i już planują kolejne inicjatywy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych działań i zamierzeń.

 

Accessibility