Logo z napisem MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw.

3 października 2019 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach, podczas II Mazowieckiego Kongresu Aktywizacji Sołectw odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Najlepsza Inicjatywa Zrealizowana w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która rozpoczęła się w 2018 roku. W tegorocznej edycji projekt objął 265 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W związku z tym, że teraz każda gmina mogła złożyć 5 wniosków, pomocą objęte zostało 1192 sołectwa. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła prawie 11,5 miliona zł, a łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w ramach MIAS wyniosła ponad 28 mln zł.

W tym roku zgłoszenia w konkursie na najlepsze inicjatywy MIAS mogły być nadsyłane w następujących kategoriach:
1. Bezpieczne i przyjazne Sołectwo
2. MIAS rekreacyjnie
3. Odnowione Mazowsze
4. MIAS folklorystycznie
5. Doposażone Sołectwo
6. MIAS Innowacyjnie
Dodatkowo spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców.
Łączna pula nagród w tym roku wyniosła aż 55.000 zł.

W kategorii – MIAS rekreacyjnie (projekty dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych) Wyróżnienie i Nagrodę: 1000 PLN zdobyło Sołectwo Mistów, Gmina Jakubów, za zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, gm. Jakubów”.

Symboliczny czek o wartości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa, z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odebrały: P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Lidia Domańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.
W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, gm. Jakubów” wybudowano wiatę rekreacyjną w miejscowości Mistów w gminie Jakubów, jako ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną. W ramach zadania uporządkowano i oczyszczono teren, zakupiono materiały i usługi niezbędne do wykonania wiaty drewnianej o wymiarach 14 x 7 m z dachem blaszanym, zakupiono i ułożono posadzkę (o pow. ok. 140 m2) z kostki brukowej, obrzeży i krawężników. W dyspozycji sołectwa było drewno, które zostało przekazane i wykorzystane do wybudowania wiaty.

Wszystkie prace przy budowie wiaty służą zabawie, aktywnemu wypoczynkowi oraz rekreacji. Wiata służy i będzie służyła jako miejsce spotkań ogółu mieszkańców sołectwa. Nowo powstała infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa przyczyniła się do uatrakcyjnienia miejscowości, stworzyła idealne warunki do nowoczesnej formy wypoczynku mieszkańców wsi, sąsiednich miejscowości oraz gminy Jakubów.

W trakcie realizacji zadania, poza przeznaczeniem materiału na budulec wiaty, cała społeczność włączyła się w prace związane z budową wiaty. W szczególności druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły m.in. uporządkowali i oczyścili teren pod wiatę; udostępnili sprzęt do obróbki drewna; oczyścili, pocięli i przygotowali z drzewa gotowe elementy wiaty; malowali wiatę drewnochronem w celu ochrony i konserwacji drewna, itp.

Całkowita wartość projektu wyniosła 23 987,97 zł, z czego z wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu otrzymaliśmy dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych inicjatyw.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility