Ludwinów, dnia 30 października 2017 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie
Ludwinów 13
05-306 Jakubów

W piątkowe popołudnie, 27 października 2017 roku, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie odbyło się spotkanie podsumowujące praktyczna część projektu pn.: Warsztaty kulinarne „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu”.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy warsztatów stacjonarnych – 75 mieszkańców obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej – głównie mieszkańców Gminy Jakubów oraz zaproszeni goście, a wśród nich – P. Sebastian Zdanowicz – dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej reprezentujący P. Piotra Rawskiego – Prezesa LGD Ziemi Mińskiej oraz pracowników biura; P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów; P. Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów; P. Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy Jakubów;
P. Bogusława Kuglarz – trenerka warsztatów kulinarnych; Przewodniczące oraz Przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Jakubów wraz z członkami kół; P. Dorota Dębowska – księgowa projektu;

Uroczystość  poprowadziły: P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Marta Krusiewicz koordynatorka projektu.

Spotkanie rozpoczęła P. Wójt, która powitała zebranych uczestników oraz gości
i wyraziła ogromny podziw i wdzięczność za realizację projektu oraz podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach kulinarnych.

Następnie głos zabrała P. Marta Krusiewicz – koordynator projektu, która przedstawiła zebranym podstawowe informacje o projekcie oraz podsumowała dotychczas zrealizowane działania. Podkreśliła, że Organizatorem i jednocześnie Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie. Projekt jest współfinansowany przez Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Głównym celem projektu jest ,,Zachowanie zasobów i tradycji kulturowych kuchni tradycyjnej i regionalnej Mazowsza, poprzez organizację przedsięwzięcia edukacyjnego w formie warsztatów kulinarnych stacjonarnych oraz wyjazdu studyjnego (szkolenie wyjazdowe) skierowanych do mieszkańców obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej”. W warsztatach mogli wziąć udział mieszkańcy obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej w szczególności mieszkańcy Gminy Jakubów. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 5 grup 15 osobowych. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie, racjonalne żywienie, zasady układania jadłospisów,
 2. Sporządzanie potraw z warzyw, ziemniaków i grzybów;

III. Sporządzanie potraw z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny;

 1. Sporządzanie potraw z ryb;
 2. Sporządzanie potraw z mleka i jego przetworów;
 3. Sporządzanie potrwa z kasz i mąk;

VII. Sporządzanie przekąsek i deserów;

Następnie P. Marta Krusiewicz wyjaśniła, że kolejnym etapem projektu będzie szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w Dworze Mościbrody koło Siedlec, na które zaprosiła wszystkich uczestników.  Pierwotnie szkolenie wyjazdowe miało się odbyć
w Restauracji Retro Skibniew koło Sokołowa Podlaskiego, jednak z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zmienić miejsce wyjazdu. Wstępnie ustalono, że szkolenie wyjazdowe odbędzie się po 11 listopada. Dodała jeszcze, że wykorzystane podczas warsztatów kulinarnych przepisy oraz dokumentacja fotograficzna znajdą swoje odzwierciedlenie w folderze kulinarnym, który zostanie wydany w listopadzie i który  otrzymają wszyscy uczestnicy projektu i zaproszeni na dzisiejsze spotkanie goście.

 1. Marta Krusiewicz – koordynator projektu poprosiła poszczególne grupy
  o zaprezentowanie się oraz podzielenie wrażeniami ze zrealizowanych warsztatów. Każda
  z grup przygotowała przemowę, krótkie skecze i anegdoty na temat jedzenia, kuchni
  i kulinariów oraz gorąco podziękowała Organizatorom oraz P. Bogusi Kuglarz – trenerce, za realizację takiego przedsięwzięcia oraz za ogromną wiedzę jaką zdobyli dzięki przeprowadzonym warsztatom kulinarnym.

Nie zabrakło też podziękowań za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizacji projektu, które otrzymali m.in. obecni na uroczystości: P. Sebastian Zdanowicz – dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej reprezentujący P. Piotra Rawskiego – Prezesa LGD Ziemi Mińskiej oraz pracownicy biura LGD; P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów;  P. Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy Jakubów; P. Bogusława Kuglarz – trenerka warsztatów kulinarnych; Przewodniczące oraz Przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Jakubów; P. Anna Kosakowska – realizująca zamówienia i dostawy produktów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Wszyscy uczestnicy warsztatów kulinarnych otrzymali zaświadczenia o ukończonych warsztatach kulinarnych oraz zakupione przez Beneficjenta w ramach projektu notesy
i długopisy oraz fartuchy i czapki kucharskie zawierające logo: Programu PROW 2014-2020, Osi LEADER, UE oraz LGD Ziemi Mińskiej.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni przystąpili do degustacji przysmaków
i potraw, których wykonywania uczestnicy nauczyli się podczas warsztatów i przygotowali samodzielnie na podsumowanie projektu. Nie zabrakło m.in. ciast, pierogów, kotletów
z kaszy, barszczu czerwonego, babki ziemniaczanej, sałatek ziemniaczanych, ryby pieczonej, kurczaka faszerowanego szpinakiem, pasztetów i wędlin.

Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć, uścisków i wyrazów nadziei na realizację kolejnych inicjatyw i projektów kultywujących tradycje lokalne oraz aktywizujących lokalną społeczność.

 

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Koordynator projektu

Accessibility