W niedzielę 16 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jakubowie, po raz ósmy odbyła się wspólna wigilia gminna wraz z koncertem kolęd. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście spoza terenu naszej gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek jak również pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Gminy Jakubów.

Spotkanie swoim wystąpieniem rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta pod dyrygenturą p. Janusza Sadocha. Po oficjalnym powitaniu wszystkich gości głos zabrali zaproszeni goście. Następnie po odczytaniu ewangelii, ksiądz Mirosław Tempczyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny w Jakubowie, który wraz z ojcem Marcinem Borządkiem modlitwą i poświęceniem opłatka rozpoczęli wigilię.

Przy dźwiękach kolęd uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Następnie p. Wójt Hanna Wocial złożyła zebranym życzenia bożonarodzeniowe.
Podczas uroczystości swoje przepiękne programy artystyczne tj. korowody kolędowe zaprezentowali uczniowie ze szkół z terenu gminy Jakubów.
Wieczór wigilijny swoim śpiewem umilał również Chór Gminny Serenada pod przewodnictwem p. prof. Jolanty Kowalczyk. Do wspólnego śpiewania kolęd Wójt zaprosiła radnych i sołtysów.

Podczas trwającej wigilii zebrani mieli możliwość wsparcia finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Możesz Więcej’’ poprzez zakup własnoręcznie wykonanych stroików bożonarodzeniowych. Swoje rękodzieła zaprezentowała również Pani Janina Gruba. Wszyscy przybyli mogli skosztować potraw wigilijnych, przygotowanych przez kucharki z Jędrzejowa Nowego.

 

Accessibility