W dniu 3 lipca 2020 roku w Stanisławowie miało miejsce spotkanie dotyczące przekazania przez   parlamentarzystów, czeków inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych   dla samorządów z Powiatu Mińskiego.

W spotkaniu udział wzięli Pani Senator Maria Koc oraz Posłowie Teresa Wargocka i Daniel Milewski, którzy zgodnie stwierdzili, że dostęp do programu to dla gmin i miast ogromne wsparcie na realizację zamierzonych planów oraz przykład skutecznej współpracy rządu
z samorządami.  Program ten jest odpowiedzią na postulaty Związku Gmin Wiejskich RP.

Podczas konferencji dla samorządowców szczegółowe zasady korzystania z Programu omówił Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Poinformował, że kwoty dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności tych jednostek.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to dodatkowe środki na dofinansowanie gmin, powiatów i miast. Utworzenie Funduszu zostało przewidziane w uchwalonej przez Sejm ustawie stanowiącej, że Rada Ministrów może określić zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to część działań antykryzysowych związanych z epidemią koronawirusa. Łącznie w skali całego kraju to 6 miliardów złotych, z czego ponad 20 milionów dla samorządów z terenu powiatu mińskiego.

Środki przeznaczone dla poszczególnych samorządów:

 • Powiat Miński – 3 395 218 zł,
 • Miasto Mińsk Mazowiecki – 3 539 246 zł,
 • Gmina Cegłów – 900 537 zł,
 • Gmina Dębe Wielkie – 1 025 530 zł,
 • Gmina Dobre – 625 158 zł,
 • Gmina Halinów – 3 422 972 zł,
 • Gmina Jakubów – 500 000 zł,
 • Gmina Kałuszyn – 500 000 zł,
 • Gmina Mrozy – 1 536 192 zł,
 • Gmina Latowicz – 1 327 548,
 • Gmina Mińsk Mazowiecki – 1 677 929 zł,
 • Gmina Sulejówek – 2 766 450 zł,
 • Gmina Siennica – 1 232 779 zł,
 • Gmina Stanisławów – 963 520 zł.

Środki   będzie można wykorzystać na  inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Accessibility