Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że rozpoczęło realizację zadania pn. „JAKUBÓW Z KULTURĄ LUDOWĄ NA TAK!”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.

Projekt skierowany jest do Członków Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jakubów oraz Chóru Gminnego „SERENADA”, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie.

W ramach projektu zaplanowano:

  • udział w warsztatach wokalnych
  • wyjazd do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze (na spektakl słowno-muzyczny i zwiedzanie siedziby Zespołu)
  • Konkurs -Przegląd Piosenki Ludowej, będący podsumowaniem projektu, na którym wystąpi Kapela Ludowa Mazowszaki.

Regulamin, karty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu: Marta Krusiewicz, tel. 25757 91 50 lub 507974710.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach zadania dostępne będą na plakatach, w kolejnych komunikatach oraz na stronie internetowej www.jakubow.pl.

 

Accessibility