Jakubów, dnia 05.11.2015 r.

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jakubów na lata 2016-2025 zapraszam i zachęcam mieszkańców Gminy Jakubów do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 30.11.2015 r. w wersji pisemnej lub elektronicznej e-mail: gopsjakubow@list.pl. Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie (pok. nr 7 w Urzędzie Gminy) w godzinach urzędowania. Dokument w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl/nova w zakładce tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.jakubow.pl/nova w zakładce aktualności.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Jakubow_-_strategia_wersja_ostateczna

Accessibility