Szanowni mieszkańcy!

W związku wystąpieniem klęski żywiołowej -suszy, która miała miejsce od dnia 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku. i wyrządzonych szkodach w uprawach rolnych informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są do pobrania w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Jakubów oraz na stronie internetowej.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy Jakubów,  jednak nie dłużej niż do dnia 27 lipca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie. Wnioski o dopłaty obszarowe w przypadku braku kopii należy wydrukować ze strony internetowej ARiMR w zakładce E-wniosek.
  2. Kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

Załącznik:
Załącznik nr 1 do regulaminu – wniosek o oszacowanie szkód

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility