W dniu 21 lutego 2019 roku w Gminie Jakubów odbyło się szkolenie dla przewodniczących rad gmin, miast Powiatu Mińskiego pt ,,Rola przewodniczącego w samorządzie’’.

Szkolenie przeprowadził p. Włodzimierz Zając z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, miało ono na celu, poszerzenie wiedzy z zakresu sprawowanej, jakże bardzo ważnej funkcji przewodniczącego rady w świetle obowiązujących przepisów, przypomnienie praw i obowiązków, integrację oraz wymianę doświadczeń.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, iż są wdzięczni Pani Hannie Wocial Wójtowi Gminy Jakubów za inicjację takiej formy spotkań dla przewodniczących.

Podjęli decyzję, iż z przyjemnością będą kontynuować kwartalne spotkania. Kolejne odbędzie się w czerwcu tym razem w Cegłowie.

 

Accessibility