9 lipca 2019 roku w sali Szkoły Podstawowej w Mistowie odbyło się szkolenie pt. Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne.

Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej oraz Urząd Gminy Jakubów. Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Zaniewski – pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zaletach produktów
tradycyjnych. Prowadzący przedstawił różnice pomiędzy produktami tradycyjnymi, a przemysłowymi, które teraz niestety najczęściej spożywamy. Zapoznał zebranych z procedurą identyfikacji i wprowadzania na Listę Produktu Tradycyjnego oraz pokazał na slajdach przykładowe produkty wpisane na ww. listę. Pan Krzysztof Zaniewski zachęcał także wszystkich do uczestnictwa w konkursach na produkty regionalne i tradycyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szkolenie uświetnił występ zespołu „Mistowianie”

 

Accessibility