Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pod patronatem – Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza na szkolenie pn.

„Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader w perspektywie 2014-2020”

Szkolenie poprowadzą pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Szkolenie odbędzie się:
30 września 2015 roku (środa) w godz. 10:00- 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a

Spotkanie otworzy Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Program Szkolenia

1. Wprowadzenie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

2. Omówienie konkursów ogłoszonych w ramach RPO WM w 2015 r.
Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

3. LEADER na Mazowszu w ramach PROW 2014-2020, przedstawienie zasad wsparcia.
Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje przydatne do aplikowania o środki unijne. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy unijnych.

Accessibility