Projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
– Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).

W ramach projektu zapewniamy:
– profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
– wsparcia tj.:

 • DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
 • PORADNICTWO ZAWODOWE;
 • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
 • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
 • PORADNICTWO RODZINNE;
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
 • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
 • POŚREDNICTWO PRACY;
 • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
  – catering podczas szkoleń;
  – poczęstunek podczas warsztatów;
  – materiały szkoleniowe;
  – zwrot kosztów dojazdu;
  – stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciec@navigator-szkolenia.eu
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu:
http://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/

 

Accessibility