Zdjęcie przedstawia dowód osobosty trzymany w ręku.

Co to jest E-DOWÓD?

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Accessibility