Informacja o dofinansowania zadania publicznego

Zadanie publiczne „Każdy mieszkaniec ma głos –skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }