V Turniej Tenisa Stołowego

REGULAMIN IV TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
W JAKUBOWIE 2016

1. Cel:
Celem turnieju jest:
– popularyzacja tenisa stołowego w środowisku gminnym;
– aktywne spędzanie czasu wolnego;
– integracja mieszkańców gminy Jakubów.

Accessibility