Dzień 5 czerwca 2020 roku był dla samorządu gminy Jakubów dniem świętowania rocznicy 30-lecia utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczysta sesja upamiętniająca tę rocznicę, odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Jakubowie.

Niestety ze względu na istniejące obostrzenia i reżim sanitarny, związany z pandemią koronawirusa, sesja mogła zgromadzić tylko nielicznych gości. Zgodnie z porządkiem obrad, rozpoczęła się o godzinie 10-ej standardowymi punktami sesyjnymi, czyli jej otwarciem, stwierdzeniem prawomocności obrad i przyjęciem porządku obrad. Czynności tych tradycyjnie dokonał przewodniczący Rady Gminy Jakubów –Krzysztof Domański. Następnie powitał gości zaproszonych na sesję: radnych Rady Gminy Jakubów VIII kadencji w latach 2018-2023, Tadeusza Sobotkę – wójta gminy Jakubów w latach 1990-2002, Stanisława Piotrowskiego – wójta gminy Jakubów w latach 2002-2010, Hannę Wocial – wójta gminy Jakubów od 2010 roku, Wojciecha Rastawickiego – radnego Rady Powiatu Mińskiego, Darię Lisiecką – bibliotekarza, Przemysława Piątkowskiego – właściciela firmy Fotopia, Jolantę Wąsowską – skarbnika gminy, Justynę Miłaczewską – sekretarza gminy, Joannę Rosłońską – inspektora d.s. obsługi organów gminy, Bogusława Dziedzica – zastępcę wójta gminy Jakubów.
Kolejnym punktem było podjęcie standardowych uchwał, tzn. zmian w budżecie na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032. Jednym z najważniejszych punktów tej sesji było „Upamiętnienie 30-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”. Jako pierwsza głos zabrała wójt Hanna Wocial, która w kilku słowach wstępu przypomniała specyfikę działalności samorządu, wspomniała, jaką ważną rolę odgrywają ludzie, społecznicy w działalności gminy. Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Jagliński przypomniał radnych poprzednich kadencji, tworzących nasz lokalny samorząd. Minutą ciszy uczczono również tych wszystkich radnych, którzy mieli znaczący wpływ na nasz samorząd, ale odeszli na wieczną służbę do Pana.

Kolejnym bardzo ważnym punktem było wręczenie aktów nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Jakubów”. Wiceprzewodniczący rozpoczął słowami: – Dzisiejsze święto jest najlepszą okazją, żeby po raz pierwszy nadać tytuły „Zasłużonego dla Gminy Jakubów”, którego zasady uregulowane zostały w uchwale Rady Gminy Jakubów Nr XVIII/102/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jakubów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów”. Zgodnie z jej zapisami do Urzędu Gminy Jakubów wpłynęły wnioski, złożone przez wójta Hannę Wocial dla Tadeusza Sobotki, Stanisława Piotrowskiego oraz Krzysztofa Domańskiego oraz od przewodniczącego Krzysztofa Domańskiego dla Hanny Wocial – wójta gminy Jakubów. Kapituła w osobach Piotra Jaglińskiego, Artura Sobotki, Leszka Miąska, Marzanny Kosieradzkiej i Hanny Wocial, odbyła posiedzenie i pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski, w wyniku czego Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/125/2020.
Następnie poprosił nominowanych o przejście na środek sali, a przewodniczących komisji czyli Marzannę Kosieradzką i Artura Sobótkę o pomoc we wręczaniu aktów i symbolicznych statuetek. Po odczytaniu akty nadania tytułów zostały wręczone następującym osobom: Tadeuszowi Feliksowi Sobotce, Stanisławowi Piotrowskiemu, Hannie Wocial, Krzysztofowi Domańskiemu. Po uroczystym wręczeniu aktów oddano głos zaproszonym gościom, którzy w kilku słowach przemówili, dziękując za ten zaszczytny tytuł.

Kończąc punkty porządku obrad, wystąpiła Anna Radzikowska – autorka logo gminy Jakubów, przedstawiła jego zamysł i omówiła projekt.

Po wystąpieniu wszystkich osób chętnych do zabrania głosu, przewodniczący Krzysztof Domański zamknął uroczystą sesję, dziękując zebranym za przybycie i zaprosił na rocznicowy tort.

Oprac. Joanna Rosłońska

Accessibility