Dzień 27 października 2018 roku był dla mieszkańców sołectwa Ludwinów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie dniem wyjątkowo szczególnym. W tym dniu dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy Pomniku „Miejscu pamięci narodowej – pamięci poległym za Ojczyznę w 20 rocznicę odzyskania Niepodległości” oraz uroczystego poświęcenia Kapliczki Św. Floriana przed budynkiem Remizy OSP Ludwinów.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 Patriotyczną Mszą Świętą, sprawowaną przez Ks. Mirosława Tempczyka – Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie. Po zakończeniu uroczystej mszy głos zabrała p. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów serdecznie witając przybyłych gości: Księdza Proboszcza Mirosława Tempczyka – Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie, p. Andrzeja Trzeszkowskiego – Organistę Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie, p. Ignacego Wieczorka – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego na Ziemi Mińskiej, p. Bogusława Dziedzica – Zastępcę Wójta Gminy Jakubów, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Jakubów, Prezesów OSP z terenu Gminy Jakubów wraz z Pocztami Sztandarowymi, Radnych Rady Gminy Jakubów, Sołtysów z terenu Gminy Jakubów, Przewodniczących Kół Seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów wraz z członkami Kół, Radę Sołecką wsi Ludwinów Mieszkańców Ludwinowa i sąsiednich miejscowości, prasę lokalną oraz wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Następnie P. Wójt wręczyła statuetkę – Laur Wdzięczności – dla Pana Tomasza Pietraszka, właściciela Firmy GRANITEX, za pomoc w wykonaniu kapliczki Św. Floriana w Ludwinowie. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia: p. Wojciecha Nowaka z historią Ludwinowa, oraz p. Cecylii Lichniak z wierszem z okazji obchodów 100 lecia Niepodległości.

Po przemówieniach nadszedł czas na uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy Pomniku – Miejscu Pamięci Narodowej przed budynkiem Remizy OSP. Pomnik upamiętnia bohaterów poległych w walkach o Niepodległość Ojczyzny podczas pierwszej wojny światowej, a jego odsłonięcie nastąpiło w dwudziestą rocznicę odzyskania Niepodległości, tj. 11 listopada 1938 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: p. Wanda Dąbroś – Przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Ludwinów oraz p. Robert Karczewski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, zaś poświęcenia Pomnika oraz tablicy dokonał Ksiądz Mirosław Tempczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie.

Następnie Ks. Mirosław Tempczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie dokonał uroczystego poświęcenia Kapliczki Św. Floriana przed budynkiem Remizy OSP Ludwinów. Była to historyczna chwila upamiętnienia 50-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie w dniu 17 czerwca 2017 roku, podczas której figurę Św. Floriana podarowała Jednostce p. Wójt – Hanna Wocial. Otrzymany z tej okazji dar zapoczątkował powstanie Kapliczki. Kapliczka ze Św. Florianem, która góruje przy budynku Remizy będzie upamiętnieniem tej pięknej rocznicy. Umieszczony w niej Św. Florian jest symbolem ofiarnej służby strażackiej, dbającej o bezpieczeństwo, życie, zdrowie i mienie naszych lokalnych społeczności, a także jest uhonorowaniem poprzedników, którzy prężnie działali w latach poprzednich, co zostało uczczone w tak piękną okrągłą rocznicę w roku ubiegłym.

Kończąc oficjalną część uroczystości P. Wójt podziękowała zebranym za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.

Accessibility