Uroczyste przekazanie specjalistycznych ubrań dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Mistowie i Łaziskach miało miejsce w remizie strażackiej w Jakubowie 3 lipca 2020 r. W uroczystości wzięli udział: Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów oraz Rafał Królak – Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jakubowie.
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Mistowa i Łazisk otrzymali po trzy komplety umundurowań bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych. Do strażaków trafiły kurtki, spodnie, buty, rękawice i hełmy z latarkami. Zestawy mają najwyższe atesty bezpieczeństwa, co wpłynie na komfort,
a przede wszystkim na bezpieczeństwo pracy ochotników.
Przekazania nowego umundurowania dokonała: Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

Wdzięczni: Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów oraz druhowie Ochotniczych Straż Pożarnech z terenu Gminy Jakubów złożyli na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej
podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego za życzliwość, wsparcie w postaci przekazania sześciu kompletów ubrań bojowych do akcji ratowniczo – gaśniczych, oraz zaangażowanie i pomoc w realizacji naszych przedsięwzięć.

Opracowała
A.Gogol

 

Accessibility