Osoby na sali gimnastycznej w uroczystych strojach.

Accessibility