INFORMACJA
„Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Jakubów” –
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 16.529,00 zł

Accessibility