W związku z informacją dotyczącą wystąpienia choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Mistów.
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Jakubów w sołectwach: Mistów, Leontyna, Anielinek, Tymoteuszew, Ludwinów, Wola Polska, Rządza, Łaziska, Izabelin, Szczytnik, Jakubów, Moczydła, Przedewsie, Antonina, Józefin i Brzozówka uznane zostały za obszar zapowietrzony.
Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, w obszarze zapowietrzonym nakazuje się do odwołania:
1. wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2. zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim miejsc utrzymywania rodzin pszczelich.
W obszarze zapowietrzonym zakazuje się do odwołania:
1. przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim;
2. organizowania wystaw lub targów z udziałem pszczół.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility