Z dniem 28 grudnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym, nałożono:

  • Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywania ptactwa (nawet 1 szt!!!) dotyczy: drób, gołębie, inne ptactwo utrzymywane przyzagrodowo
  • Obowiązek posiadania środka do dezynfekcji (Virkon S, Pollena JK, Dezosan, itp.)
  • Obowiązek posiadania i wykładania mat dezynfekcyjnych (przed wejściem do budynków inwentarskich, na wjazd)
  • Obowiązek utrzymywania ptaków W ZAMKNIĘCIU!!! BEZ DOSTĘPU ZWIERZĄT DZIKICH!!! –JEŚLI WOLIERY TO SZCZELNE
  • Kary pieniężne za niedostosowanie gospodarstw do wymogów rozporządzenia. Od ok 800 -8000 zł!!!
  • Brak zgłaszania podejrzenia choroby zakaźnej –PRZESTEPSTWO!!!

WZÓR ZGŁOSZENIA PTACTWA PRZYDOMOWEGO

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility