Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje w roku szkolnym 2015/2016 – V Edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”. Propagowaniem oraz organizacją etapu rejonowego w powiecie mińskim zajmą się policjanci z zespołu ds. nieletnich i patologii mińskiej Komendy. Imienny skład drużyny zakwalifikowanej do II etapu rejonowego należy zgłosić w formie pisemnej do specjalisty ds. profilaktyki społecznej danej komendy rejonowej/powiatowej Policji w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku. W Mińsku Mazowieckim zgłoszenia przyjmuje st. sierż. Dominika Witek. Zgłoszenie można wysłać listownie, przesłać fax-em na numer 25 759 72 01 lub na adres email: oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

 

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje w roku szkolnym 2015/2016 – V Edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie.

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje w roku szkolnym 2015/2016 – V Edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”. Partnerem konkursu jest również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie placówek oświatowych, dzieci i młodzieży wcześniejszymi przedsięwzięciami profilaktyczno-edukacyjnymi Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego, a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.

Zaproponowane konkurencje są dynamiczne, co pozwoli na potrzymanie uwagi młodych uczestników konkursu. Treść przewidzianych zadań nawiązuje do typowych sytuacji i zachowań  kształtując postawę najmłodszych do efektywnego i prawidłowego reagowania w różnych sytuacjach – również w sytuacji zagrożenia. Kształtuje u dzieci nawyki i umiejętności zwracania się o pomoc do właściwych osób, w tym służb mundurowych.

Wyrażamy opinię, że taka forma konkursu wpłynie pozytywnie na szeroki udział uczniów szkół podstawowych  w tym przedsięwzięciu,

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach:

  • I – szkolny w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku
  • II – rejonowy  w dniu 11 maja 2016 roku
  • III – finał

Przeprowadzenie finału konkursu w formie turnieju wiedzy i umiejętności zaplanowano na dzień 11 czerwca 2016 roku  na terenie  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie ul. Międzyparkowa 4.

Regulamin przedmiotowego Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji wprewencji.policja.waw.pl w zakładce konkursy.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i umożliwienia dzieciom udziału w atrakcyjnej formie poszerzania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZYJMUJE:

st. sierż. DOMINIKA WITEK

tel. 25 759 60 04

fax 25 759 72 01

email: oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

Accessibility