W niedzielę 26 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej   im. Jana Pawła II w Mistowie odbył się V z cyklu Konkurs Recytatorski „Seniorzy „Seniorzy Pamiętają…
Ostatnie 30 lat w Mojej Gminie”.

Tematem przewodnim była proza związana z ogłoszeniem roku 2020 jako 30-lecie Samorządu Terytorialnego

To właśnie samorząd terytorialny jest najbliżej mieszkańców, widzi ich potrzeby i przez lata dobrze wykorzystywał otrzymywane środki na inwestycje. Samorządy wykonywały przedsięwzięcia służące rekreacji, wypoczynkowi, świadczeniu usług publicznych, podniesieniu jakości życia mieszkańców. To samorząd lokalny dba o bieżące sprawy, to on patrzy na przysłowiowe chodniki.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jakubów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Celem konkursu było:

  1. propagowanie wiedzy o dziejach Polski: 30-ci lat samorządu terytorialnego
    w Polsce
  2. rozwijanie zainteresowań historią i prozą patriotyczną naszej Małej Ojczyzny;
  3. budowanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego;
  4. budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń;
  5. wspieranie zainteresowań Seniorów oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie otrzymaliśmy od Kół Seniorów z terenu Gminy Jakubów: z Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz z gmin sąsiednich powiatu mińskiego.

Uroczystość rozpoczęła P. Hannę Wocial – Wójt Gminy Jakubów, która serdecznie przywitała wszystkich gości i uczestników.

W związku z tym, że konkurs odbył się na kilka dni przed Dniem Babci i Dniem Dziadka, P. Wójt w imieniu samorządu Gminy Jakubów złożyła także wszystkim babciom
i dziadkom najserdeczniejsze  życzenia z okazji ich tak wyjątkowego święta.

W dalszej części spotkania przedstawiono zasady przebiegu konkursu, a uczestnicy wystąpili według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów  w drodze losowania.

Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie:

  1. P. Joanna Janicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno –  Krajoznawczego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Przewodnicząca Jury;
  2. P. Stanisława Gujska – lokalna poetka, autorka wielu wierszy i opowiadań dla  dzieci i dorosłych;
  3. P. Klaudia Jadczak – zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu.

Jury przy ocenie wzięło  pod uwagę:  oryginalność kompozycji i narracji; bogactwo i estetykę języka; poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy zaprezentowali swoją umiejętność pisania prozy, przelewania myśli, uczuć na papier, szerokie umiejętności literackie.

Po zakończonych występach konkursowych  Jury udało się na obrady, a Uczestnicy i goście zostali zaproszeni na występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mistowie z las V-VIII pod przygotowani przez wychowawców:

– klasa V – Panią Małgorzatę Kowalczyk;

– klasa VI – Panią Wiktorię Patoką;

– klasa VII – Panią Elżbietę Muchą;

– klasa VIII – Panią Annę Karpińską.

Uroczystość uświetnili nie tylko swoim przybyciem, ale również pięknymi i cennymi przemówieniami Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki i Pan Zbigniew Piątkowski. Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki nie ukrywał swojego wzruszenia, że mógł wziąć udział w tak pięknej uroczystości, która stała się dla niego okazją do wspomnień z młodości oraz faktu, że zawsze bliska jest mu rodzinna Gmina. Pan Zbigniew Piątkowski swoim wystąpieniem przybliżył  uświadomił zebranym jak niełatwą rolę mają media, które na przestrzeni minionych lat i transformacji ustrojowych, które zaszły w naszym kraju, muszą stać na straży bezstronności i prawdy w przekazywanych informacjach.

Dla Jury wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom swojej autorskiej twórczości, świadczyć może o tym duża liczba wyróżnień przyznanych przez Jury.

I miejsce zajęła P. Ewa Jachimska-Bieniek reprezentująca Uniwersytet Drugiego
i Trzeciego Wieku w Cegłowie;

II miejsce zajął P. Janusz Wiechowski reprezentująca Gminę Dobre;

III  miejsce zajął P. Janusz Boruc reprezentujący Koło Emerytów i Rencistów w Jakubowie.

Wyróżnienia zdobyli: P. Alina Włodarczyk-Kurpiewska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie, P. Elżbieta Sobotka z Koła Emerytów i Rencistów w Jakubowie, Pani Teresa Kowalska z Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, P. Wojciech Nowak z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wiśniewie  oraz P. Teresa Biegalska z Koła Emerytów i Rencistów w Mistowie.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym ciepły posiłek, gorące napoje oraz słodki poczęstunek.

 

Opracowała:
Grażyna Muszelik
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility