REGULAMIN IV TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
W JAKUBOWIE 2016

1. Cel:
Celem turnieju jest:
– popularyzacja tenisa stołowego w środowisku gminnym;
– aktywne spędzanie czasu wolnego;
– integracja mieszkańców gminy Jakubów.

2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 3 kwietnia 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie o godzinie 11:00. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2016 roku.

3. Kategorie wiekowe:
a) grupy wiekowe:
Gr. 1 – dziewczęta klasy IV i młodsze
Gr. 2 – chłopcy- klasy IV i młodsze
Gr. 3 – dziewczęta –klasy V-VI
Gr. 4 –chłopcy – klasy V-VI
Gr. 5- dziewczęta – gimnazjum
Gr. 6- chłopcy- gimnazjum
Gr. 7- dorośli mężczyźni
Gr. 8 – dorosłe kobiety
b) do rozegrania danej gry w kategorii wymagane jest zgłoszenie minimum PIĘCIU uczestników

4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) do dnia 25 marca 2016 roku zobowiązuje się szkoły z terenu gminy do przeprowadzenia rozgrywek w każdej z placówek w poszczególnych grupach wiekowych w celu wyłonienia maksymalnie po dwie osoby w każdej grupie wiekowej i zgłoszenia ich do Urzędu Gminy, z gimnazjum liczba tych osób powinna wynosić 8 (oddzielnie dziewczęta i chłopcy),
b) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych;
c) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.;
d) turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym zgodnie z przepisami ITTF,

5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa należy dokonać w szkołach (uczniowie), natomiast osoby dorosłe w Urzędzie Gminy u p. Bogusława Dziedzic (600 056 421) lub p. Joanny Żyłkowskiej (25 757 91 90)
b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w terminie podanym w komunikacie tj. w dniu rozgrywek;
c) losowanie odbędzie się w dniu turnieju.

6. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),
b) dobry stan zdrowia.

7. Organizator zapewnia:
a) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
b) nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy
c) poczęstunek

8. Uwagi końcowe
a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń;
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
c) na terenie hali sportowej, (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia.

Telefon kontaktowy:
1. Bogusław Dziedzic (25) 757 91 10 ; 600 056 421
2. Joanna Żyłkowska (25) 757 91 90

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Załączniki
ZAPROSZENIE tenis 2016
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO w JAKUBOWIE

 

Accessibility