Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie chcąc efektywnie aplikować o środki finansowe na doposażenie swojej jednostki w najnowszy sprzęt, który jest bardzo kosztowny podjęła współpracę z Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” w celu zorganizowania bezpłatnych warsztatów z zakresu sporządzania wniosków o darowiznę oraz prowadzenia projektów.

24 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy zorganizowano przedmiotowe warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń działających na terenie gminy Jakubów. Głównym tematem szkolenia było to, jak wydajnie i poprawnie tworzyć wnioski o darowiznę.

Swoją obecnością zaszczycił nas Daniel Milewski Poseł na Sejm RP oraz Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji „ORLEN-DAR SERCA”.

Serdecznie dziękujemy i pragniemy wyrazić uznanie dla Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, za przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów, w których mogliśmy uczestniczyć.

Dziękujemy za przekazaną wiedzę i umiejętności.

Accessibility