W sobotę 17 października 2015 roku odbyła się Gala Finałowa Konkursu, który był zorganizowany w dwóch kategoriach: „Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, druha Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.  Celem konkursu była prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących Jednostek OSP, jak również docenienie ofiarności Strażaków Ochotników. Konkurs był zorganizowany z inicjatywy Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, przy współudziale Stowarzyszenia Tradycja – Rozwój – Przyszłość i Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Swym zasięgiem objął powiaty garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski. W zakresie konkursu przewidziano 2 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia. Przewidziano również dodatkowe nagrody jeśli w trakcie trwania konkursu przystąpią kolejni partnerzy, sponsorzy czy patroni.  Nagrodami był sprzęt i wyposażenie strażackie, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe oraz wycieczki  do Brukseli i Brugii (Belgia) wraz ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z Gminy Jakubów o tytuł Najlepszego Strażaka Ochotnika walczył p. Ryszard Parol – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Jakubowie, a o tytuł najlepszej jednostki OSP – OSP Łaziska. Obydwaj laureaci zostali zgłoszeni przez Wójta Gminy Jakubów – Hannę Wocial. Otrzymali oni wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie, ale dla nas – lokalnej społeczności są i tak wygranymi. Przy tej okazji Pani Wójt – Hanna Wocial składa serdeczne podziękowania za ofiarną służbę wszystkim strażakom ochotnikom z jednostek OSP z terenu Gminy Jakubów.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility