Po raz szósty już w Gminie Jakubów Wójt Gminy – Hanna Wocial zorganizowała wspólną wigilię gminną z koncertem kolęd. Tym razem odbyła się ona w niedzielę 18 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 na placu przed Urzędem Gminy Jakubów.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracownicy Urzędu, goście zaproszeni spoza terenu naszej gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek. Spotkanie rozpoczęło się występem muzycznym Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrygenturą p. Janusza Sadocha. Następnie głos zabrał ksiądz Mirosław Tempczyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny w Jakubowie, który modlitwą i pobłogosławieniem opłatka rozpoczął naszą wigilię. Przy dźwiękach kolęd uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Następnie p. Wójt złożyła zebranym życzenia bożonarodzeniowe, do których przyłączył się radny powiatowy p. Wojciech Rastawicki.

Część artystyczną spotkania rozpoczęły dzieci z Zespołu taneczno-wokalnego Jakubowiacy pod muzyczną batutą p. Zofii Kowalskiej oraz Chór gminny Serenada. Spotkanie było dobrą okazją do finalnego zakończenia konkursu o tematyce ekologicznej pod nazwą „Eko-uczeń Gminy Jakubów” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I tak w związku z tym rozstały wręczone nagrody dla dzieci, które zdobyły czołowe miejsca w tym konkursie oraz zbiorowe dla szkół z terenu naszej gminy, które brały w nim udział. Do wspólnego śpiewania kolęd Wójt zaprosiła radnych, sołtysów i pracowników Urzędu.

Na zakończenie P. Wójt zaprosiła wszytkach zebranych do tradycyjnego kosztowania potraw wigilijnych, przygotowanych przez lokalną gastronomię. Podczas trwają wigilii zebrani mieli możliwość obserwacji i udziału w zabawach, organizowanych przez Klub Młodego Odkrywcy NEURONKI, który działa od 7 listopada 2015 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie. To jeden z wielu tego typu klubów zakładanych w miejscowościach całej Polski pod patronatem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Klubowiczami są dzieci w wieku od 6 lat, które uwielbiają odkrywać świat poprzez eksperymentowanie.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor UG

Accessibility