Po raz siódmy już w Gminie Jakubów Wójt Gminy – Hanna Wocial zorganizowała wspólną wigilię gminną z koncertem kolęd. Tym razem odbyła się ona w niedzielę 17 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00 na placu przed Urzędem Gminy Jakubów. W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracownicy Urzędu, goście zaproszeni spoza terenu naszej gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek. Spotkanie rozpoczął korowód kolędowy przygotowany przez dzieci ze Szkoły  Podstawowej w Jędrzejowie Nowym. Następnie wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta pod dyrygenturą p. Janusza Sadocha. Po oficjalnym powitaniu wszystkich gości głos zabrali zaproszeni goście; Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Michał Jaworski przedstawiciel Pani Marii Koc Senator RP, Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, Pan Wojciech Rastawicki Radny Powiatowy oraz Pan Adam Sulewski Wójt Gminy Stanisławów.

Następnie głos zabrał ksiądz Mirosław Tempczyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny w Jakubowie, który wraz z ojcem Marcinem Borządkiem i kapłanem Grzegorzem Dróźdżem modlitwą i błogosławieniem opłatka rozpoczęli naszą wigilię.

Przy dźwiękach kolęd uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Następnie p. Wójt złożyła zebranym życzenia bożonarodzeniowe. Część artystyczną  kontynuowały dzieci z Zespołu taneczno-wokalnego Jakubowiacy oraz korowód kolędowy ze Szkoły Podstawowej w  Wiśniewie pod muzyczną batutą p. Zofii Kowalskiej i choreografią p. Honoraty Grudzień.  

Wieczór wigilijny swoim śpiewem  umilał również Chór Gminny Serenada. Do wspólnego śpiewania kolęd Wójt zaprosiła radnych i sołtysów.

Wszyscy przybyli mogli kosztować potraw wigilijnych, przygotowanych przez lokalną gastronomię. Podczas trwającej wigilii zebrani mieli ponadto możliwość  wsparcia finansowego, poprzez zakup stroików bożonarodzeniowych, wykonanych  przez rodziców dzieci ze  Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Możesz Więcej’’.   

Opracowała:
Ewa Klepacka
Inspektor UG Jakubów

 

Accessibility