Cel akcji – oficjalna informacja

– celem akcji jest zaproszenie przedsiębiorców i instytucji do wsparcia idei przyświecających loterii.

–  w akcji może wziąć udział każdy podmiot, który zadeklaruje swoje poparcie dla idei loterii tj. wspierania i budowania uczciwej konkurencji.

–  Swoje poparcie może wyrazić przez skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie www i wykorzystanie ich u siebie, tym samym przyczynia się do poszerzania zasięgu oddziaływania Narodowej Loterii Paragonowej, która poza zabawą z atrakcyjnymi nagrodami jest przede wszystkim akcją edukacyjną.

– Loteria ma bowiem uświadomić Polakom, że mają duży wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego. Wydawanie paragonów przekłada się wprost na stan naszego wspólnego budżetu, czyli finansowanie szkół, szpitali, kolei czy dróg.  Loteria to przede wszystkim kształtowanie obywatelskich postaw i wspieranie silnych podstaw polskiej gospodarki.

–  Firmy i instytucje, których logotypy widnieją na stronie aktualnie, zadeklarowały swoje poparcie już wcześniej i zainspirowały Ministerstwo do zainicjowania ogólnopolskiej akcji Popieram loterię

 

Hasło akcji: Wspieraj uczciwą konkurencję. Zadeklaruj poparcie dla loterii.

 

Czas trwania akcji: marzec 2016 – wrzesień 2016 (po zakończeniu loterii logotypy zostaną zdjęte)

 

Zasady krok po kroku:

– Do akcji może się przyłączyć każdy przedsiębiorca / instytucja po spełnieniu wymagań

–  Firmy mogą się zgłaszać same (nadsyłając swoje zgłoszenie na adres popieram@loteriaparagonowa.gov.pl)

– Mogą być też zapraszane przez Izbę Skarbową po uzyskaniu informacji z Urzędu Skarbowego, np. przy okazji przy realizacji innych działań, jeśli w naszej ocenie mogą chcieć się zaangażować. W kontakcie z taką firmą można posługiwać się komunikatem.

 

– Przedsiębiorca/instytucja musi:

  1. Pobrać banner, plakat lub ulotkę Narodowej Loterii Paragonowej. Materiały są w zakładce „Do pobrania”.
  2. Wykorzystać je u siebie w dowolny, wybrany ze sposobów:
  3. rozwiesić plakat
  4. rozłożyć ulotki
  5. nakleić naklejkę
  6. umieścić banner na swojej stronie www
  7. Uwaga: jeśli dany podmiot ma możliwość emisji naszego spotu TV lub wykorzystania gadżetów do jakiejś fajnej akcji promocyjnej u siebie jesteśmy na takie pomysły bardzo otwarci. W kontakcie z firmami można to podkreślać.
  8. Zrobić zdjęcie z placówki lub zrobić zrzut strony internetowej, które potwierdzą wykorzystanie materiałów
  9. Wysłać powyższe e-mailem na adres popieram@loteriaparagonowa.gov.pl

Ministerstwo Finansów weryfikuje wszystkie zgłoszenia i deklaracje współpracy. Po weryfikacji MF odpowiada na mail i potwierdza udział lub prosi o dodatkowe informacje jeżeli jest taka potrzeba.

Po finalnej weryfikacji  logotyp partnera Loterii zostaje umieszczony na stronie www

Na stronie FB Loterii będą też umieszczane najciekawsze zdjęcia od przedsiębiorców/instytucji lub przykłady zaangażowania.

Accessibility