• 10 września 2017
  • 12:00
  • Kolonie Stanisławów

Wójtowie Gmin
Stanisławów, Dobre i Jakubów
zapraszają na:

III Międzygminny Rajd Rowerowy,

który odbędzie się 10 września 2017 roku od godziny 12:00

Trasa rajdu:

ZAPISY DO 07.09.2017 r.
START: 12:00
UWAGA: Trasa rajdu wiedzie przez kładkę na rzece w Rakówcu, przez którą przeprowadzamy rowery.
WSPÓLNA META: Kolonie Stanisławów
ATRAKCJE: ciepłe i zimne napoje, grochówka, kiełbaska z grilla, ciasto, gry, zabawy, konkursy, a przede wszystkim
miła zabawa.

ZAPRASZAMY!

male enhancement pills that work in 30 minutes how to treat premature ejaculation in islam rize male enhancement trouble urinsting low libido male swiss navy max size male enhancement how many men suffer from premature ejaculation enhancing services for male survivors fvpsa pyt balm premature ejaculation what is male enhancement in spanish how fast does male enhancement work whats in red male enhancement penis enlargement supplements that work penis girth and premature ejaculation testosterone and penis enlargement penis shaft enlargement will expired male enhancement capsules still work if they expire lisinopril cause erectile dysfunction viagra male enhancement does the government fund viagra california products male enhancement all natural premature ejaculation means hes not into you male enhancement like rhino penis enlargement device india premature ejaculation fetish disappointment sex simon cowell weight loss diet how buy keto pills keto bhb pills do they work best supplements to lose weight during menopause diabetes taking diet pills can a woman lose weight after a hysterectomy keto vip pill reviews pseudoephedrine as a diet pill best keto fat burner pill diet pill speed up metabolism where can i get adipex diet pills online is it safe to take green tea fat burner pills how to actress lose weight fast keto kit diet pill how much weight will you lose with gastric sleeve will riding a bike help me lose weight
Accessibility