• 16 grudnia 2017
  • 10:00
  • Biblioteka Publiczna w Jakubowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zaprasza wszystkie chętne dzieci na bezpłatne warsztaty plastyczne „Ozdoby choinkowe z gliny” w sobotę 16 grudnia o godz. 10:00. Szczegóły na plakacie.
Będziemy lepić, malować, zdobić … – dozwolona pełna kreatywność w działaniu! Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały, pomoc instruktorki i świąteczną atmosferę. Gotowe dzieła zabieramy do domu i pięknie przyozdabiamy choinkę.

cheap sex pills that work prostate medication and erectile dysfunction sex pills sold at 711 do urologists treat premature ejaculation pills that help you stay erect average increase in penis enlargement pills erection pills without prescription male enhancement last longer amitriptyline to treat premature ejaculation 1 male enhancement pills does viagra help with memory loss rhino male enhancement where to buy over counter pills for erections penamax male performance enhancement how to use after sex pills dragon power male enhancement reviews dies viagra help pe magnum male enhancement pills review vmax male enhancement system zeus male enhancement where to buy can cbd cream help with back pain cbd for anxiety with no high effects md choice hemp gummies exclusion of cbd products from dietary supplement definition what brand of cbd gummies are the best best cbd oil for anxiety and depression where can i find eagle hemp cbd gummies can you eat expired cbd gummies cbd gummy bears uk full spectrum vegan cbd gummies green apple can you give a horse cbd gummy bears organic hemp botanicals gummies cbd gummies and surgery cbd oil for anxiety taking cbd oil best for anxiety beat cbd gummies for sleep how long does the benefits of cbd oil last cbd cream for neurological pain cbd oil for pain forums super health male enhancement cbd gummies
Accessibility