W dniach 24-25 września 2018 roku w ramach projektu „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” 29 Jakubowskich liderów wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Gminy Zagnańsk w województwie świętokrzyskim.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z P. Grażyną Wawszczak – Sołtysem roku 2011, władzami Gminy Zagnańsk: P. Szczepanem Skorupskim – Wójtem Gminy Zagnańsk, P. Robertem Szechnickim – Skarbnikiem Gminy Zagnańsk, P. Alicją Knez – obecnym Sołtysem Sołectwa Zagnańsk oraz P. Ryszardem Wawszczak – Prezesem OSP Zagnańsk, a także P. Feliksem Januchta – Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz P. Kazimierzem Łebkiem – Wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Pani Grażyna Wawszczak (obecnie m.in. Radna Rady Gminy Zagnańsk, członek Rady Sołeckiej Sołectwa Zagnańsk, Skarbnik Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej) wraz z przedstawicielami Gminy Zagnańsk opowiedzieli Liderom z Jakubowa o doświadczeniach związanych z realizacją zadań sołectwa, zasadach i możliwościach wykorzystania funduszu sołeckiego, innych dostępnych źródłach finansowania działań, a także pokazali przykłady zrealizowanych inicjatyw (m.in. place zabaw, siłownie, skatepark, ścieżki tematyczne, rewitalizacja centrum wsi, modernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem, sprzętem strażackim i bojowym, budowa budynku biblioteki publicznej). Jakubowscy Liderzy z zainteresowaniem przyswajali przekazywane wiadomości i już deklarowali realizację projektów w swoich miejscowościach.

Osiągnięty został zakładany cel i rezultat wyjazdu studyjnego tj. wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w wykorzystaniu środków z FS. Jakubowscy Liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na aktywne i bardziej skuteczne niż dotychczas aktywizowanie społeczności swoich sołectw i traktowaniu funduszu sołeckiego jako budżetu partycypacyjnego.
Oczywiście nie zabrakło także prezentacji walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych Gminy Zagnańsk, m.in. głównej atrakcji turystycznej – Pomnika Przyrody „Dąb Bartek”, Kościoła Parafialnego pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, Oceanarium, Park Miniatur.

Serdecznie dziękujemy P. Grażynie Wawszczak oraz władzom Gminy Zagnańsk za zaangażowanie w organizację wyjazdu studyjnego, ciepłe przyjęcie, ogromną serdeczność, a przede wszystkim za przekazaną wiedzę, możliwość wymiany poglądów oraz cenne wskazówki dotyczące możliwości bardziej efektywnego realizowania działań sołeckich oraz wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

Projekt „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” w partnerstwie z Gminą Jakubów i dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Accessibility