W dniu 14 czerwca 2017 roku odbył się wyjazd szkoleniowy dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody” Nr programu 2017-EE-16 – Szkolenie ”Ekologiczny mieszkaniec gminy Jakubów – promocja ekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy Jakubów”.
Uczestnicy zwiedzili atrakcyjne przyrodniczo miejsca na Mazowszu tj. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i Łazienki Królewskie w Warszawie, Kampinoski Park Narodowy oraz obejrzeli panoramę Warszawy uczestnicząc w rejsie po Wiśle.

Accessibility