traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

Urząd Gminy Jakubów informuje, że wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego rolnikom którzy złożyli wniosek w miesiącu lutym i otrzymali decyzje.

Wypłata w kasie Urzędu Gminy:

– poniedziałek
29.04.2019r. w godz. 9:00 – 17:00
– wtorek
30.04.2019r. w godz. 8:00 – 16:00

Prosimy o odbiór pieniędzy w powyższym terminie.

Accessibility